This site uses cookies, so that our service can work better. I understand
Menu
DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Piotr Jezierski

piotr.jezierski@officer.com.plOFFICER Sp. z o.o.
ul. Kpt. Fr. Pogonowskiego 19, Zielonki Wieś
05-082 Stare Babice


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000195150 o kapitale zakładowym wynoszącym kapitał zakładowy 50 000 PLN.
Zarejestrowana w 1996r.

Numer NIP: PL 525-15-57-091
Numer REGON: 012260364


Nr Rachunku:
36 1020 1185 0000 4102 0233 9216